agricultural products

agricultural products
žemės ūkio produktai statusas Aprobuotas sritis Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas apibrėžtis Augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės, žuvininkystės produktai, užaugintos miško uogos, vaistažolės, grybai ir iš jų gauti pirminio perdirbimo produktai, skirti vartoti arba tolesnei maisto produktų ar ne maisto produktų gamybai. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=407717 atitikmenys: angl. agricultural products vok. landwirtschaftliche Erzeugnisse rus. сельскохозяйственные продукты pranc. denrées agricoles; produits agricoles šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • agricultural products — crops produced on farms, products of farming …   English contemporary dictionary

  • agricultural products — See farm products …   Ballentine's law dictionary

  • ecological agricultural products — ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Sertifikavimo įstaigos sertifikuoti žemės ūkio ir maisto produktai, kurie nurodyti patvirtinamajame dokumente kaip ekologiški. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • organically-produced agricultural products and foodstuffs — ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Sertifikavimo įstaigos sertifikuoti žemės ūkio ir maisto produktai, kurie nurodyti patvirtinamajame dokumente kaip ekologiški. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Osaka Eco Agricultural Products — stall at Higashiōsaka City Osaka Eco Agricultural Products is an agricultural production created within Osaka Prefecture Japan, with a reducing rate of pesticide and fertilizer chemicals defined by government office (the rate of chemicals is… …   Wikipedia

  • moment of receiving purchased agricultural products — perkamos žemės ūkio produkcijos gavimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Momentas, kai pagal žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas perduoda pirkėjui žemės ūkio produkciją valdyti arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • moment when purchased agricultural products are received — perkamos žemės ūkio produkcijos gavimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Momentas, kai pagal žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas perduoda pirkėjui žemės ūkio produkciją valdyti arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Reference re Agricultural Products Marketing Act — (the Egg Reference), [1978] 2 S.C.R. 1198 is a landmark constitutional decision of the Supreme Court of Canada on federal provincial agreements where the Court unanimously upheld the validity of the Agricultural Marketing Act . The Act was part… …   Wikipedia

  • production of agricultural products — žemės ūkio produktų gamyba statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Veikla, apimanti pirminę gamybą ir (ar) jos metu gautų savo žemės ūkio produktų pirminį perdirbimą nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • buyer of agricultural products — žemės ūkio produkcijos pirkėjas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Prekybos ar žemės ūkio produktų perdirbimo įmonė arba kitas ūkio ar viešasis subjektas, perkantys žemės ūkio produkciją apdoroti, apdirbti,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”